Katarzy najprawdopodobniej wywodzili swoje korzenie od bogomiłów i paulicjan, były to dwie sekty manichejskie.

Katarzy wierzyli, że świat materialny został stworzony przez złego Boga lub szatana, który toczy ciągłą walkę z Bogiem dobrym, stwórcą świata duchowego.

Katarzy wierzyli,  że ludzka dusza przynależy do dobrej strony wszechświata, ale poprzez ciało jest usidlona w złej jego części. Dlatego katarzy odrzucali seks, jedzenie mięsa, picie wina i cokolwiek, co mogło nieść ze sobą przyjemność i wygodę. Umartwiali ciało i, praktykowali bezlitosne biczowanie się, odrzucali jedzenie mięsa, uzasadniając to tym, że zwierzęta powstają w wyniku kopulacji, przez co są grzeszne. Jedli jednak ryby, opierając się na błędnym przekonaniu, że ryby nie kopulują. Mogli również tylko jeść chleb i pić wodę. Ponadto w kataryzmie więcej było dni postu niż dni nim nie objętych. Katar nie mógł zjeść nawet najmniejszego posiłku bez uprzedniego odmówienia określonych modlitw. Kataryzm zakładał również bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące przygotowywania posiłków. Katarzy nie uznawali małżeństwa gdyż przyczyniało się ono do narodzin dziecka, które jako fragment świata materialnego było złe. Przekazy źródłowe mówią o katarskich doskonałych namawiających kobiety do przerywania ciąży. Uprawiali natomiast sodomię, zapewne dozwoloną dlatego, że nie niosła za sobą ryzyka grzechu prokreacji. Katarzy świeccy, zwani tez ?wierzącymi? nie musieli ściśle przestrzegać tych reguł . Całkowitej abstynencji wymagano tylko od perfecti (doskonałych), którzy tworzyli wewnętrzny krąg w Kościele.

Według doktryny katarskiej samobójstwo było szybką drogą do zbawienia, a aborcja powstrzymywała rozprzestrzenianie się zła w postaci istot materialnych. Katarzy uznawali także endurę, czyli samobójstwo poprzez odmowę przyjmowania pokarmu.

Katarzy byli wrogami ustroju feudalnego twierdząc, że bogatych ludzi nie powinno być wcale. Sprzeciwiali się również monarchii.

Lubisz ten wpis? Podziel się:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop
 • Yahoo! Bookmarks